Dalecarlia

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Belastningsergonomi

belastningsergonomi
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

Belastningsergonomi: En nyckel till en hållbar arbetsplats

I en tid där vi tekniska hjälpmedel och kunskap kring vår fysiologi är bättre än någonsin, så spenderar vi allt mer tid vid våra skrivbord, framför datorer och i arbetspositioner som kan vara skadliga för vår hälsa. Därmed är belastningsergonomi ett ämne som blir allt viktigare. Men vad innebär det egentligen och varför bör alla arbetsplatser prioritera detta?

Vad är belastningsergonomi?

Belastningsergonomi handlar om att anpassa arbetsförhållandena och arbetsmiljön efter människans fysiska förutsättningar. Målet är att förebygga arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär, som exempelvis rygg- och nackproblem, samt andra skador som bland annat kan uppstå genom repetitiva rörelser eller felaktiga arbetsställningar.

Varför är det viktigt?

Muskel- och skelettskador är bland de vanligaste arbetsrelaterade sjukdomarna och kostar samhället miljarder varje år. För den enskilda individen kan det leda till långvarig smärta, nedsatt livskvalitet och i värsta fall oförmåga att fortsätta arbeta. Genom att prioritera ergonomi kan vi inte bara minska dessa risker utan också öka arbetsproduktiviteten och trivseln på arbetsplatsen.

Hur skapar man en ergonomisk arbetsplats?

  1. Bedöm arbetsplatsen: Innan man kan göra förändringar behöver man förstå vilka problemområden som finns. Det kan vara allt från felaktigt placerade skärmar och stolar som inte ger tillräckligt stöd, till felaktig höjd på arbetsbänkar eller krav på handintensivt arbete.
  2. Involvera medarbetarna: De som dagligen arbetar på arbetsplatsen har bäst insikt i vad som fungerar och inte. Genom att involvera dem i processen kan man säkerställa att förändringarna blir både praktiska och effektiva.
  3. Använd rätt verktyg: Ergonomiska hjälpmedel som höj- och sänkbara skrivbord, stödjande stolar, lyfthjälpmedel eller balansblock kan göra stor skillnad
  4. Utbilda medarbetarna: Genom att utbilda personalen i ergonomiska principer kan de själva bli aktiva deltagare i sitt välbefinnande. Det handlar inte bara om rätt utrustning utan även om hur man använder den.
  5. Uppmuntra till regelbundna pauser: Statiska arbetsställningar under långa perioder kan vara skadliga, oavsett hur ergonomisk arbetsplatsen är. Regelbundna pauser och sträckövningar kan hjälpa till att förebygga problem.

Sammanfattning

Att skapa en ergonomisk arbetsplats är inte bara en investering i medarbetarnas hälsa, utan även i företagets framgång. Genom att minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och skapa en trevligare arbetsmiljö kan vi bygga starkare och mer hållbara arbetsplatser för framtiden.

Vi hjälper er

Dalecarlia Arbetsmiljö är specialister med erfarenhet av arbetsmiljöfrågor. Vårt syfte är att hjälpa er med utbildning, konsultation, dokumentation, rutiner, riskbedömningar och mycket mer. Vi kan driva hela ert systematiska arbetsmiljöarbete, eller ta fram formulär för riskbedömning. Arbetet anpassar vi efter era förutsättningar och er ambitionsnivå.
Vi finns här för din skull, tveka inte att höra av dig om det är något du funderar över.

Några av våra utbildningar

När du tar kontakt med oss har du inget att förlora, du kan endast vinna på det!

Telefon
070-798 26 53

Postadress
Dalecarlia Arbetsmiljö AB
Befälsgatan 3
784 63 Borlänge

Besöksadress
Solbrinken 16
Borlänge