Dalecarlia

Personligt fallskydd

Personligt fallskydd

Alla arbetare som jobbar på höjder över två meter måste ha tillräcklig kunskap om vilken fallskyddsutrustning som ska användas. En stor del av olyckorna på byggarbetsplatser är fallolyckor som även är de vanligaste olyckorna i branschen med dödlig utgång. En stor del av dem beror på okunskap, samt bristande rutiner och utbildning.

Begär offert

I Arbetsmiljöverkets AFS 1993:3, Byggnads- och anläggningsarbete, står det att om fallskydd saknas och arbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, riskerar arbetsgivaren vid inspektion en sanktionsavgift på minst 40 000 kr (2022).

Efter genomförd fallskyddsutbildning med godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren.

Deltagare i kursen får lära sig om:

  • Lagar och föreskrifter
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Fallskyddssystem
  • Vad händer vid ett fall?
  • Arbetsplanering
  • Räddningsplan
  • Förankring
  • Skötsel, förvaring och underhåll
  • Kontroll och tillsyn