Dalecarlia

Dalecarlia Arbetmiljö

Hur bidrar vi till ert arbetsmiljöarbete?

En god arbetsmiljö ökar inte bara ditt och din personals välbefinnande, den goda arbetsmiljön och ett bra arbetsmiljöarbete bidrar även till ökad lönsamhet i företaget. God arbetsmiljö ger nämligen lägre sjukfrånvaro, engagerar medarbetarna och minskar personalomsättning. Arbetsgivare med rykte om sig att ha en god arbetsmiljö har även lättare att hitta nya medarbetare.

Det finns även en hel del lagar och föreskrifter som är viktiga att känna till som företagare, chef eller arbetsledare. Titta gärna på vår sida om lagar och regler där vi tar upp en del av dem.

Kartläggning

När vi får en förfrågan om hur arbetet ska gå till, börjar vi alltid med att göra en kartläggning av vad som redan finns i arbetsmiljöväg på arbetsplatsen. Vilka de starka sidorna är och var det kan finnas brister.

Analys

Utifrån den information vi samlar under kartläggningen gör vi en analys av er arbetsmiljösituation. Här summerar vi de data som vi samlat och sammanställer det för att kunna ta fram en plan för hur vi kan gå vidare. Vi tar fram föreskrifter, checklistor och handböcker som gäller för just den verksamhet som arbetsplatsen bedriver.

Implementering

Vi hjälper er att ta fram en arbetsmiljöpolicy om det behövs. Vi kan ta fram rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Samt så kan vi utbilda chefer , skyddsombud och arbetstagare.

Uppföljning

Därefter kan vi också hjälpa er med en uppföljning. Vi kartlägger återigen arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, tittar på vad som har fungerat och om det är något som inte har fungerat lika bra. Vi kan revidera och anpassa planen efter era behov för att ge er bästa möjliga förutsättningar att få ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Efter processen kan vi så klart också hjälpa. Då hjälper vi till att göra regelbundna uppföljningar och kartläggningar. Vi kan även hjälpa till att hålla er dokumentation aktuell.

Få upp till 70% av kurskostnaden betald*

*Om du har kollektivavtal på din arbetsplats så kan du få upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningar betald genom AFA Försäkring. Kontakta oss för mer information eller läs mer på AFA Försäkring.