Dalecarlia

OSA i praktiken

OSA i praktiken

Organisatorisk och social arbetsmiljö, eller OSA, är ett relativt nytt begrepp. Det bygger på Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4, som började gälla 31 mars 2016.

När man talar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön så talar man om hur arbetet organiseras, och vilka krav som ställs på individen från chefer och arbetsledare. Men OSA handlar även om den sociala arbetsmiljön.

Dalecarlia Arbetsmiljös utbildning, OSA i praktiken, handlar om att ge arbetsgivare verktyg för att hantera den här typen av arbetsmiljöfrågor.

OSA i praktiken erbjuds endast som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för offert!

Begär offert

OSA är ett begrepp som dyker upp allt oftare i arbetsmiljösammanhang. När man talar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön så talar man om till exempel arbetsbelastning, arbetstid, skiftarbete, övertid, att ständigt vara nåbar. Alltså hur arbetet organiseras, och vilka krav som ställs på individen från chefer och arbetsledare. Men OSA handlar även om den sociala arbetsmiljön. Allt från att kollegorna säger hej när man kommer till jobbet, till blickar och kroppsspråk, till utfrysning och kränkande särbehandling, ingår i den sociala arbetsmiljön. Alla dessa saker, är sådant som kan leda till ökad stress och psykisk ohälsa som inte sällan leder till långa sjukskrivningar. Det kan naturligtvis vara svårt att styra som arbetsgivare, men Dalecarlia Arbetsmiljös utbildning, OSA i praktiken, handlar om att ge arbetsgivare verktyg för att hantera den här typen av arbetsmiljöfrågor.

Godkänd utbildare hos AFA Försäkringar

Få upp till 90% av kostnaden för utbildningen subventionerad om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven. Gäller för utbildningar som startar senast 2024-06-30 Kontakta oss för mer information eller läs mer på AFA Försäkring.

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig att tolka kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du förstår och kan omsätta AFS 2015:4 i praktiken.

OSA i praktiken är en utbildning som omfattar en heldag och riktar sig till chefer, skydds- och arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare som har behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen är helt lärarledd, och kan även hållas på distans.

Utbildningen har inga förkunskapskrav. Men vi rekommenderar att ni genomfört BAM 3 dagars grundutbildning eller motsvarande. Det är fördel om du har erfarenhet av arbetsmiljöarbete på ditt företag.

Målsättning med kursen

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren:

  • Ha fördjupat sina kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förstå hur dessa frågor kan integreras i det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • Kunna ta fram rutiner för OSA
  • Ha verktygen för att kunna undersöka, bedöma, åtgärda och kontrollera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.