Dalecarlia

Dalecarlia Arbetmiljö

SAM i praktiken

SAM i praktiken

Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM som det kallas i folkmun, är något som varje företag ska jobba med. Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1 ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Dalecarlia Arbetsmiljös kurs, SAM i praktiken, ger dig verktygen och förutsättningarna att skapa ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats.

SAM i praktiken erbjuds endast som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för offert!

Begär offert

Godkänd utbildare hos AFA Försäkringar

Få upp till 70% av kostnaden för utbildningen subventionerad om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven. Läs mer hos AFA Försäkringar.

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.

Om dina arbetsuppgifter innebär arbete med eller ansvar för arbetsmiljöfrågor är den här utbildningen viktig för dig. Lär dig tolka kraven från Arbetsmiljöverket och hur du kan hantera dem i din verksamhet. Vi ger er vad ni behöver för att kunna undersöka, riskbedöma, åtgärda, kontrollera och dokumentera på ett sätt som gynnar verksamheten. Vi vill hjälpa er att göra lönande arbetsmiljöarbete till vardag.

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig att tolka kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du förstår och kan omsätta AFS 2001:1 i praktiken.

SAM i praktiken är en utbildning som omfattar en heldag och riktar sig till chefer, skydds- och arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare som har behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen är helt lärarledd, och kan även hållas på distans.

Utbildningen har inga förkunskapskrav. Men vi rekommenderar att ni genomfört BAM 3 dagars grundutbildning eller motsvarande. Det är fördel om du har erfarenhet av arbetsmiljöarbete på ditt företag.

Målsättning med kursen

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren:

  • Förstå hur reglerna om SAM kan tolkas och användas för att förebygga risker i arbetsmiljön.
  • Förstå uppgiftsfördelning, roller och samverkan.
  • Förstå skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar enligt arbetsmiljölagen.
  • Ha fått en ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling.

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.