Dalecarlia

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken i byggbranschen och det beror till stor del på bristfällig kunskap bland byggarbetare och arbetsledare. Detta är ett av skälen till att en ställningsutbildning är nödvändig.

Begär offert

Enligt lag så måste den som bygger, förändrar eller river en ställning ha dokumenterad utbildning på detta. Även arbetsledare eller personer som övervakar arbetet har samma krav på utbildning. Företag som bryter mot kraven på utbildningsbevis kommer att drabbas av sanktionsavgifter vid inspektion av Arbetsmiljöverket.

Varje kurstillfälle omfattar en heldag och uppfyller de krav som ställs för ställningsbyggnad på upp till 9 meter.

Deltagare i kursen får lära sig om:

 • Regler och föreskrifter
 • Fallskydd på ställning
 • Riskbedömning
 • Montering av ställning
 • Förankring
 • Kontroller
 • Nedmontering

Målsättning med kursen

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren ha kunskap om:

 • Lagar och föreskrifter
 • Montera och demontera ställning på säkert sätt
 • Riskbedöma arbetet på arbetsplatsen
 • Utföra egenkontroller på ställning

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.