Dalecarlia

Liftutbildning

Liftutbildning

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken i byggbranschen och det beror till stor del på bristfällig kunskap bland byggarbetare och arbetsledare. Detta är ett av skälen till att en liftutbildning är nödvändig.

Begär offert

Arbete på hög höjd är alltid ett riskmoment. Mycket av olyckorna som sker från hög höjd beror på slarv eller bristfällig kunskap bland personal och arbetsledare. Syftet med en liftutbildning är att skapa säkra och riskmedvetna liftanvändare, för att minimera tillbud och olyckor. Utbildningen är ett krav för alla personer som jobbar från mobila arbetsplattformar, gäller både för förare och för andra som finns med i korgen.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivaren skall ha dokumentation som styrker att arbetstagaren besitter dessa kunskaper. Arbetstagaren skall även ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Utbildningen ger behörighet att använda liftar av kategorierna 1A, 1B, 3A och 3B.

Maskintyper

Utbildningen omfattar en heldag, med både teoretiska och praktiska moment, och vänder sig till alla som jobbar med mobila arbetsplattformar. Såsom förare, arbetsledare och andra personer som är i behov av kunskapen. I enlighet med SS-ISO 18878:2013 gäller utbildningen i 5 år, därefter måste man göra en kort repetitionskurs. Deltagarna måste vara minst 18 år.

Utbildningen uppfyller kraven på dokumenterad kunskap från Arbetsmiljöverket och ISO-standarden SS-ISO 18878:2013.

Deltagare i kursen får lära sig om:

  • Maskintyper
  • Behörighet
  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och besiktning
  • Handhavande
  • Riskanalys
  • Personlig skyddsutrustning
  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Praktisk användning

Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov får deltagarna ett utbildningsbevis utfärdat av Dalecarlia Arbetsmiljö.

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.