Dalecarlia

BAS P/U Grundkurs

BAS P/U Grundkurs

BAS står för Byggarbetsmiljösamordnare och är något som skall finnas vid varje bygg- underhålls-, renoverings-, sanerings och dräneringsarbete. P står för Planering och U står för Utförande. Det behövs alltså en BAS för planeringsarbetet och en för utförandet.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att arbeten som kräver BAS har en sådan.

Begär offert

BAS P är den person som har ansvaret för arbetsmiljön under planeringen av ett projekt. Det är BAS P som ska se till att det kommer att finnas förutsättningar för god arbetsmiljö på arbetsplatsen när arbetet börjar. Det är till exempel BAS P som ansvarar för att en arbetsmiljöplan upprättas och att den är färdigställd innan arbetet påbörjas.

BAS U är den person som istället har ansvaret under utförandefasen av projektet. Man kan säga att BAS Us ansvar börjar där BAS Ps slutar. Det är BAS U som ansvarar för att hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad och se till att den följs av alla som jobbar eller vistas på arbetsplatsen. BAS U gör kontinuerliga riskbedömningar och ser till att arbetsplatsen är säker. Den absolut viktigaste uppgiften BAS U har är att se till att säkerheten kommer först och att inga onödiga risker tas.

Varje kurstillfälle omfattar en heldag och vänder sig i första hand till dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare. Andra som kan ha nytta av kursen är andra som har behov av kunskap kring hur arbetsmiljöarbetet ska se ut på arbetsplatsen, till exempel chefer, arbetsledare, skyddsombud och byggherrar.

Deltagare i kursen får lära sig om:

 • Arbetsmiljö vid byggnadsarbete
 • Olyckor
 • Arbetsmiljöverket
 • Lagar och förordningar
 • Utvalda AFSar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskanalys
 • Entreprenadformer och ansvar

Målsättning med kursen

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • Lagar och föreskrifter
 • Upprätta arbetsmiljöplaner och riskanalyser
 • Ha kännedom om ansvar för de olika parterna på arbetsplatsen
 • Riskbedöma arbeten på arbetsplatsen

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.