Dalecarlia

Regler och villkor

1. Allmänna villkor

1.1  Beställning

Utbildningar, fysiska produkter, tjänster och abonnemang beställs via e-post eller per telefon. En beställning är genomförd när du har erhållit orderbekräftelse från Dalecarlia Arbetsmiljö.

1.2 Priser

Priserna på Dalecarlia Arbetsmiljös hemsida anges utan moms. Momsen är 25 % för utbildningar, fysiska produkter, tjänster och abonnemang. Dalecarlia Arbetsmiljö förbehåller sig rätten att ändra priserna på hemsidan utan föregående avisering.

1.3 Kunduppgifter

Lagring

När du köper produkter eller tjänster av Dalecarlia Arbetsmiljö så lagrar vi data om dig som kund, för att kunna genomföra avtalet kring köpet och leverans av det du beställt. Vi hämtar företagsnamn, adress och postnummer utifrån det organisationsnummer du anger när du gör en beställning hos oss. 

De personuppgifter du lämnar används för orderhantering, fakturering, information och annat som syftar till goda kundrelationer. Dalecarlia Arbetsmiljö garanterar att uppgifterna inte används för marknadsföring av tredje part. Dalecarlia Arbetsmiljö lagrar dina kontaktuppgifter inom ramen för personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med GDPR-förordningen för hantering av personuppgifter inom EU.

1.4 Kundservice

E-post: arbetsmiljo@dalecarlia.nu

Telefon: 070-798 26 53

1.5 Betalning

Tjänster och fysiska produkter

All betalning sker via faktura. Betalningsvillkor 10 dagar. Betalning ska ske till Dalecarlia Arbetsmiljös bankgironummer 5719-9457, eller Swishnummer 1230261131, med angivande av fakturanummer.

Abonnemang och serviceavtal

All betalning sker via faktura. Betalningsvillkor 10 dagar, dock senast då abonnemangstiden löper ut. Betalning ska ske till Dalecarlia Arbetsmiljös bankgironummer 5719-9457, eller Swishnummer 1230261131, med angivande av fakturanummer. Utebliven betalning leder till avstängning från dessa tjänster.

Utbildningar

All betalning sker via faktura. Betalningsvillkor 10 dagar. Dock ska betalning vara registrerad senast dagen före utbildningstillfället. Betalning ska ske till Dalecarlia Arbetsmiljös bankgironummer 5719-9457, eller Swishnummer 1230261131, med angivande av fakturanummer. Är inte betalning registrerad vid utbildningstillfället får deltagaren inte delta i utbildningen. 

Faktura skickas från Dalecarlia Arbetsmiljö tillsammans med bekräftelsen.

Allmänt

Kunden ansvarar för att uppge korrekta fakturauppgifter vid beställning. Har fakturan förfallit debiteras kunden för påminnelseavgift, dröjsmålsränta och eventuell inkassoavgift.

Om betalning inte inkommer i tid skickas betalningspåminnelse med påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dröjer betalningen ytterligare skickas inkassokrav.

Faktura skickas som pdf-fil eller via fysisk post.

2. Utbildningar – avboknings- och ombokningsregler

Följande regler gäller för avbokningar och ombokningar av Dalecarlia Arbetsmiljös utbildningar:

2.1 Öppna utbildningar

  • Anmälan är bindande så snart Dalecarlia Arbetsmiljö accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Dalecarlia Arbetsmiljö.
  • Vid avbokning 2–4 veckor före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Om kursavgiften ännu inte är betald, skall beställaren betala 50 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart återbetalas inte kursavgiften. Om kursavgiften ännu inte är betald skall beställaren betala 100 % av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag efter samråd med Dalecarlia Arbetsmiljö.
  • Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och senast 14 dagar innan kursstart. Vid sjukdom kan senare av- och ombokning medges om den görs skriftligen till kundservice och läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Nytt läkarintyg inför varje ombokning krävs. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.  
  • Dalecarlia Arbetsmiljö har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

2.2 Företagsanpassade utbildningar

Reglerna för av- och ombokning är desamma som för öppna utbildningar, se 2.1.

3. Uppsägning av abonnemang och serviceavtal

3.1 Abonnemang

Uppsägning av abonnemang görs skriftligen senast tre månader innan abonnemangstiden löper ut. I annat fall förlängs abonnemangstiden automatiskt.

3.2 Serviceavtal

Uppsägning av serviceavtal görs skriftligen senast tre månader innan serviceavtalet löper ut. I annat fall förlängs serviceavtalet automatiskt.

X