Dalecarlia

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Arbetsmiljöarbetets grunder

SAM-hjulet
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

Arbetsmiljölagen och Systematiskt aretsmiljöarbete

Alla har vi rätt till en arbetsplats där vi känner oss trygga, respekterade och kan prestera på topp. Men vet du vilka lagar och regler som säkerställer detta? För att uppmärksamma Europeiska Arbetsmiljöveckan kommer vi att fördjupa oss inom fem olika aspekter av verksamhetens arbetsmiljöarbete. Idag kommer vi att dyka ner i arbetsmiljölagen och den viktiga roll som systematiskt arbetsmiljöarbete spelar för att bättre förstå arbetsmiljöarbetets grunder.

Vad är Arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen, ofta förkortad AML, är grunden för allt arbetsmiljöarbete i Sverige. Lagen syftar till att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Det innebär att arbetsmiljön ska vara trygg och hälsofrämjande, både fysiskt och psykiskt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

För att uppnå målen i AML krävs en systematisk och kontinuerlig insats. Detta kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM, och styrs av egna föreskrifter (AFS 2001:1). Men vad innebär det egentligen?

  • Undersökning och riskbedömning: Varje arbetsgivare ska regelbundet och systematiskt undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker som kan leda till ohälsa eller olycksfall. Föreskrifterna ställer krav på att skilja mellan allvarliga och icke-alvarliga risker.
  • Åtgärder och handlingsplan: Om risker upptäcks, ska arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder för att minimera dessa risker. Går det ej att vidta åtgärder direkt, ska åtgärderna föras in i en dokumenterad handlingsplan. Denna plan bör ange vilka åtgärder som ska vidtas, när, av vem och när åtgärderna ska följas upp.
  • Uppföljning: Efter att åtgärderna har genomförts, är det dags för uppföljning. Fungerade åtgärderna? Om inte, vad kan göras annorlunda nästa gång?
  • Dokumentation: Alla riskbedömningar och handlingsplaner ska dokumenteras, även om det är ett litet företag. Detta gör det enklare att se över tid vad som har gjorts och vilka resultat man har uppnått.

Varför är detta viktigt?

Förutom det uppenbara; att skydda medarbetarnas hälsa och välbefinnande, finns det flera andra skäl till varför ett systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt och kan vara lönsamt:

  • Produktivitet: En trygg och välmående medarbetare är ofta mer produktiv och engagerad i sitt arbete.
  • Yrkesstolthet: När anställda känner att deras arbetsmiljö är säker och att deras arbetsgivare bryr sig, ökar deras välbefinnande och yrkesstolthet.
  • Varumärkesbyggande: Ett företag som blir känt för att aktivt arbeta med arbetsmiljön får ofta ett gott rykte och blir därmer ofta attraktivt för kunder och potentiella anställda.

Sammanfattning

Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är inte bara lagar och regler, de är instrument för att skapa en bättre, säkrare och mer givande arbetsplats för alla. Genom att förstå och engagera sig i dessa processer kan vi alla bidra till en bättre arbetsmiljö.

Vi hjälper er

Dalecarlia Arbetsmiljö är specialister med erfarenhet av arbetsmiljöfrågor. Vårt syfte är att hjälpa er med utbildning, konsultation, dokumentation, rutiner, riskbedömningar och mycket mer. Vi kan driva hela ert systematiska arbetsmiljöarbete, eller ta fram formulär för riskbedömning. Arbetet anpassar vi efter era förutsättningar och er ambitionsnivå.
Vi finns här för din skull, tveka inte att höra av dig om det är något du funderar över.

Några av våra utbildningar

När du tar kontakt med oss har du inget att förlora, du kan endast vinna på det!

Telefon
070-798 26 53

Postadress
Dalecarlia Arbetsmiljö AB
Befälsgatan 3
784 63 Borlänge

Besöksadress
Solbrinken 16
Borlänge