Dalecarlia

Dalecarlia Arbetmiljö

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Psykosocial hälsa på arbetsplatsen

psykosocial hälsa
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

Psykosocial hälsa på arbetsplatsen

Arbetsmiljön är inte bara den fysiska miljön där vi utför våra arbetsuppgifter. Den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga hur vi mår psykiskt och socialt på jobbet, är minst lika viktig. Arbetsplatsens klimat, relationerna mellan kollegor och arbetsbelastningen är några faktorer som spelar in. I detta inlägg kommer vi att fördjupa oss i vikten av en god psykosocial arbetsmiljö och hur den är kopplad till föreskrifterna om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA).

Vad menas med psykosocial hälsa?

Psykosocial hälsa handlar om hur vi mår mentalt och hur vi interagerar med andra. En god psykosocial arbetsmiljö främjar välbefinnande, minskar risken för stressrelaterade sjukdomar och bidrar till en positiv och produktiv arbetsplats.

Vikten av att förstå föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifterna om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö syftar till att säkerställa att arbetsgivare aktivt arbetar för att skapa en arbetsplats där anställda känner sig psykiskt, emotionellt och socialt trygga. Det innebär att förhindra ohälsa orsakad av bland annat överbelastning, konflikter eller kränkande särbehandling.

Att jobba med den psykosociala arbetsmiljön

Precis som i föreskrifterna om Systematiskt Arbetsmiljöarbete ska alla arbetsgivare, genomföra undersökningar och riskbedömningar gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Att undersöka den psykosociala arbetsmiljön är inte lika rättframt som att undersöka den fysiska arbetsmiljön eftersom vi måste komma in i huvudet på arbetstagarna. Detta görs enklast via enkäter, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar eller genom att ha ett tillräckligt öppet företagsklimat där arbetstagarna känner sig bekväma med att diskutera de problemen som finns. Det finns inget rätt eller fel sätt, det viktigaste är att ni hittar ett sätt som fungerar i er verksamhet.

Om risker identifieras måste åtgärder sättas in. Det kan handla om att justera arbetsbelastningen, erbjuda stöd till anställda eller utbildningar i kommunikation och konflikthantering.

Det är viktigt att ha öppna dialoger mellan arbetsgivare och anställda. Genom att regelbundet diskutera arbetsmiljön kan problem identifieras i tid och åtgärder sättas in innan de eskalerar.

Kränkande särbehandlinga och dess effekter

Kränkande särbehandling är en allvarlig risk i den psykosociala arbetsmiljön. Den kan ta form av mobbning, utfrysning eller andra former av ovälkommet beteende. Förutom den direkta skadan det orsakar den utsatta, påverkar det även arbetsplatsens övergripande stämning och produktivitet negativt.

Sammanfattning

En god psykosocial hälsa på arbetsplatsen är avgörande för medarbetares välbefinnande och produktivitet. Genom att förstå och följa föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kan arbetsgivare säkerställa en trygg och positiv arbetsplats för alla.

Det är i samarbete, förståelse och förebyggande arbete som vi skapar arbetsplatser där alla trivs, växer och mår bra.

Vi hjälper er

Dalecarlia Arbetsmiljö är specialister med erfarenhet av arbetsmiljöfrågor. Vårt syfte är att hjälpa er med utbildning, konsultation, dokumentation, rutiner, riskbedömningar och mycket mer. Vi kan driva hela ert systematiska arbetsmiljöarbete, eller ta fram formulär för riskbedömning. Arbetet anpassar vi efter era förutsättningar och er ambitionsnivå.
Vi finns här för din skull, tveka inte att höra av dig om det är något du funderar över.

Några av våra utbildningar

När du tar kontakt med oss har du inget att förlora, du kan endast vinna på det!

Telefon
070-798 26 53

Postadress
Dalecarlia Arbetsmiljö AB
Befälsgatan 3
784 63 Borlänge

Besöksadress
Solbrinken 16
Borlänge