Dalecarlia

Dalecarlia Arbetmiljö

Första hjälpen & HLR

Första hjälpen & HLR

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det finnas beredskap och rutiner för att hantera de risker som behövs med hänsyn till den aktuella verksamhetens art. Det är den som är ansvarig på verksamheten som har i uppgift att se till att det finns relevant utbildning för att leva upp till detta.

Första hjälpen & HLR säljs endast till grupper på 4-12 personer.

Kontakta oss för offert!

Begär offert

Utbildningen ger grundkunskaper i hjärt-lungräddning (HLR), användande av hjärtstartare för vuxna och Första Hjälpen.
Våra instruktörer som jobbar med utbildning inom Vuxen-HLR och Första Hjälpen är certifierade av Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning (HLR-rådet). Våra kurser följer därmed HLR-rådets riktlinjer.

 

HLR-rådet
Vi genomför lämpligast utbildningen på ert företag, eller på annan överenskommen plats.I dagsläget erbjuder vi enbart kurser till grupper på 4-12 personer. Önskar ni utbilda fler personer så kan vi erbjuda ytterligare utbildningstillfällen till rabatterat pris.

För att få godkänt i kursen krävs att deltagarna, innan det praktiska kurstillfället, har registrerat sig i HLR-Rådets utbildningsportal och genomgått webbutbildning i Första Hjälpen. Varje kurstillfälle omfattar ca 3,5-4 timmar och innehåller både teori och praktik, med störst fokus på det senare. HLR-Rådet rekommenderar att denna utbildning repeteras minst en gång per år.

Deltagare i kursen får lära sig:

 • Söka hjälp på rätt nivå
 • Larma 112 och larmoperatörens roll
 • Bedömning enligt L-ABCDE
 • Medvetande- och andningskontroll
 • Stabilt sidoläge
 • HLR med hjärtstartare
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Bedömning och åtgärder vid:
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke
  • Diabetes
  • Blödning
  • Cirkulationssvikt
  • Allergisk reaktion
  • Uttorkning
  • Värmeslag
  • Brännskada
  • Krampanfall och epilepsi
  • Nack- och ryggskada
 • Krisstöd

Förslag på tillval till kursen (tiden för kursen kommer då att utökas):

 • Svimning
 • Förgiftning och frätskada
 • Elolycka
 • Drunkning
 • Motorcykelolycka
 • Skallskada
 • Astma
 • Bett av djur eller människa
 • Bukskada och bukåkommor
 • Benbrott
 • Nedkylning och köldskada
 • Utslagen tand
 • Urledvridning
 • Stukning/vrickning
 • Näsblod

Varje deltagare kommer att få öva på en egen HLR-docka under HLR-momentet samt erhålla ett digitalt kompetenskort i Förstas Hjälpen efter genomförd kurs.

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.