Dalecarlia

Dalecarlia Arbetmiljö

Vuxen HLR med hjärtstartare

Vuxen HLR med hjärtstartare

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det finnas beredskap och rutiner för att hantera de risker som behövs med hänsyn till den aktuella verksamhetens art. Det är den som är ansvarig på verksamheten som har i uppgift att se till att det finns relevant utbildning för att leva upp till detta.

Vuxen HLR med hjärtstartare säljs endast till grupper på 4-12 personer.

Kontakta oss för offert!

Begär offert

Utbildningen ger grundkunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) och användande av hjärtstartare för vuxna.

Våra instruktörer som jobbar med utbildning inom Vuxen-HLR med hjärtstartare är certifierade av Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning (HLR-rådet). Våra kurser följer därmed HLR-rådets riktlinjer.

HLR-rådet

Vi genomför lämpligast utbildningen på ert företag, eller på annan överenskommen plats.

I dagsläget erbjuder vi enbart kurser till grupper på 4-12 personer. Önskar ni utbilda fler personer så kan vi erbjuda ytterligare utbildningstillfällen till rabatterat pris.

Varje kurstillfälle omfattar ca 2-2,5 timmar och innehåller både teori och praktik, med störst fokus på det senare. HLR-Rådet rekommenderar att denna utbildning görs, helst en gång per halvår, men minst en gång per år.

Deltagare i kursen får lära sig:

  • HLR
  • Använda en hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Varje deltagare kommer att få öva på en egen HLR-docka under hela kursen samt erhålla ett digitalt kompetenskort i Vuxen-HLR efter genomförd kurs.

Kedjan som räddar liv

Målsättning med kursen

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  • Utföra HLR med god kvalitet
  • Starta hjärtstartaren och följa instruktioner
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.