Dalecarlia

Dalecarlia Arbetmiljö

Krav på kunskap om arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljökunskap
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

Att ha en god arbetsmiljö är ju något som de flesta företagare strävar efter men ofta har begränsad kunskap kring. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) enligt AFS 2001:1 är både föreskrifter och verktyg för att skapa ett fungerande arbetsmiljöarbete.
Visste du också att det i föreskrifterna om SAM även framgår att chefer och arbetsledare med arbetsmiljöuppgifter, ska ha tillräckliga kunskaper om bland annat:

  • arbetsmiljöregler
  • förhållanden som som innebär risker för ohälsa och olycksfall
  • åtgärder för att förebygga ohälsa
  • arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Det betyder att chefer och arbetsledare i de allra flesta fall behöver genomgå en utbildning för detta. Detta är arbetsgivarens skyldighet. Att se till att chefer och arbetsledare får den utbildningen de behöver för att utföra sina arbetsmiljöuppgifter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) gäller för alla arbetsgivare och omfattar alla på företaget. Det grundläggande syftet med SAM är att förebygga ohälsa och olycksfall, och samtidigt främja en god arbetsmiljö. Ni ska även dokumentera arbetsmiljöarbetet skriftligt om det finns minst 10 arbetstagare i verksamheten.
Arbetsmiljöarbetet är kopplat till den organisatoriska arbetsmiljön, alltså styrningen av verksamheten. Där tydliga rutiner, kunskap, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och samverkan på arbetsplatsen ligger i fokus.
SAM ska ingå som en naturlig del av verksamheten. Den samordnar ni med fördel med verksamhetens styrnings- och förbättringsarbete, till exempel vid budgetarbete eller personalmöten. Anledningen till detta är att ni ska kunna genomföra åtgärder i tid så ingen arbetstagare drabbas av ohälsa.
För att SAM ska kunna fungera effektivt så måste det finnas en samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud så att fler kan hjälpas åt att till exempel upptäcka de risker som finns i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöarbete

SAM innebär även att verksamheten ska ta fram en arbetsmiljöpolicy som beaktar alla fysiska, psykologiska, sociala och organisatoriska aspekter som påverkar arbetsmiljön. Den ska också ta fram rutiner för bland annat genomförandet av SAM.
Arbetsgivaren har det juridiska ansvaret för att genomföra arbetsmiljöarbetet, men uppgifterna för att utföra de olika aktiviteterna kan fördelas i organisationen. De som får uppgifter tilldelade ska också få resurser och befogenheter för att kunna utföra uppdraget. Det kan röra sig om tid, pengar, möjlighet att fatta beslut och inte minst kunskap.
Där kommer vi in på arbetsmiljöverkets krav på arbetsmiljökunskap. Alla i verksamheten ska ha kunskap om de risker som kan förekomma i verksamheten, men också vad som kan främja en god arbetsmiljö. Chefer och arbetsledare som får arbetsmiljöuppgifter tilldelade ska även ha kunskap om att driva arbetsmiljöarbete. Sådana kunskaper kan de få genom att gå en särskild utbildning. Vi rekommenderar Bättre Arbetsmiljö, eller BAM, som är en 3 dagar lång utbildning som ger en bra grund att stå på för att kunna driva det dagliga arbetsmiljöarbetet.
SAM handlar också om undersökning och riskbedömning av alla aspekter som påverkar arbetsmiljön. Det betyder även utredning av ohälsa, olyckor och tillbud på arbetsplatsen. En annan viktig aspekt är åtgärder av risker och framtagning av handlingsplaner.
Verksamheten ska följa upp SAM minst en gång om året. Syftet med det är att undersöka och säkerställa att arbetet bedrivs enligt föreskrifterna och för att se att arbetet har önskad effekt.

Vi hjälper er

Vi finns här, och hjälper er gärna med det arbetet. Detta är sådant som vi arbetar med på daglig basis. Vi hjälper er med allt från att utbilda er personal, ta fram arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöhandböcker och rutiner. Vi hjälper er även att göra undersökningar, riskbedömningar, uppföljningar och mycket mer. Tveka inte att höra av dig till oss om det är något du undrar över. Vi finns här för er. Kontaktuppgifter hittar du till höger, eller längst ner på sidan.

Telefon
070-798 26 53

Postadress
Dalecarlia Arbetsmiljö AB
Befälsgatan 3
784 63 Borlänge

Besöksadress
Solbrinken 16
Borlänge

arbetmiljöarbete

Nytt år – nystart för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljön på jobbet är viktig, framförallt nu när tiderna är oroliga. Då är det extra viktigt att ha det bra på jobbet. Kanske har ni redan kommit igång med arbetsmiljöarbetet, eller kanske är ni precis i startgroparna. Trots att det är ett krav enligt Arbetsmiljölagen att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, är inte alltid lätt att veta var man ska börja, eller att veta hur man ska göra.
Här bjuder vi på några tips och samtidigt vill jag berätta vad vi kan hjälpa er med.

Läs mer »
Snöskottning

Regler vid snöskottning från tak

Att jobba på hög höjd medför alltid ökade risker, att jobba på tak är inget undantag. Men något som ökar dessa risker avsevärt är att jobba på tak under vintertid. Snö, is, blåst och kyla gör jobbet både jobbigare och farligare. Använd alltid fallskyddsutrustning vid takskottning och arbeta aldrig ensam.

Läs mer »
Arbetsmiljökunskap

Krav på kunskap om arbetsmiljöarbete

Att ha en god arbetsmiljö är ju något som de flesta företagare strävar efter men ofta har begränsad kunskap kring. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) enligt AFS 2001:1 är både föreskrifter och verktyg för att skapa ett fungerande arbetsmiljöarbete.

Läs mer »