Dalecarlia

Systematiskt arbetsmiljöarbete

belastningsergonomi

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Belastningsergonomi

Belastningsergonomi: En nyckel till en hållbar arbetsplats I en tid där vi tekniska hjälpmedel och kunskap kring vår fysiologi är bättre än någonsin, så spenderar vi allt mer tid vid våra skrivbord, framför datorer och i arbetspositioner som kan vara skadliga för vår hälsa. Därmed är belastningsergonomi ett ämne som blir allt viktigare. Men vad […]

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Belastningsergonomi Läs mer »

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA – Balansen mellan krav och resurser Organisatorisk och social arbetsmiljö, eller OSA, kan låta som ett komplext ämne. När vi tänker på arbetsmiljö tänker många av oss först och främst på fysiska faktorer, såsom arbetsplatsens utformning, luftkvalitet eller säkerhetsrisker. Risker man kan se och ta på. Men arbetsmiljön omfattar mer än bara det fysiska.

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Organisatorisk och social arbetsmiljö Läs mer »

skyddsombudets roll

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Skyddsombudens dag

Skyddsombudets roll i arbetsmiljön När det kommer till samverkan i arbetsmiljön så är en roll kanske viktigare än alla andra; Skyddsombudet. Skyddsombudet kallas ibland även Arbetsmiljöombud, men dess uppgifter är desamma. Skyddsombudets roll är inte bara en lagstadgad del i det svenska arbetslivet utan även en kritisk komponent för att säkerställa en hälsosam, säker och

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Skyddsombudens dag Läs mer »

psykosocial hälsa

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Psykosocial hälsa på arbetsplatsen

Psykosocial hälsa på arbetsplatsen Arbetsmiljön är inte bara den fysiska miljön där vi utför våra arbetsuppgifter. Den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga hur vi mår psykiskt och socialt på jobbet, är minst lika viktig. Arbetsplatsens klimat, relationerna mellan kollegor och arbetsbelastningen är några faktorer som spelar in. I detta inlägg kommer vi att fördjupa oss

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Psykosocial hälsa på arbetsplatsen Läs mer »

SAM-hjulet

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Arbetsmiljöarbetets grunder

Arbetsmiljölagen och Systematiskt aretsmiljöarbete Alla har vi rätt till en arbetsplats där vi känner oss trygga, respekterade och kan prestera på topp. Men vet du vilka lagar och regler som säkerställer detta? För att uppmärksamma Europeiska Arbetsmiljöveckan kommer vi att fördjupa oss inom fem olika aspekter av verksamhetens arbetsmiljöarbete. Idag kommer vi att dyka ner

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Arbetsmiljöarbetets grunder Läs mer »

Arbetsmiljökunskap

Steg-för-steg-guide: Hur man utför en effektiv riskbedömning av arbetsmiljön

Att vi har en säker och hälsosam arbetsmiljö är av yttersta vikt för både arbetsgivare och anställda. På så vis minimerar vi olyckor och ohälsa, ökar trivsel och produktivitet och minskar personalomsättning. En central del av arbetsmiljöarbetet är att genomföra regelbundna riskbedömningar. Genom att identifiera och hantera potentiella risker på arbetsplatsen kan vi minimera dessa

Steg-för-steg-guide: Hur man utför en effektiv riskbedömning av arbetsmiljön Läs mer »