Dalecarlia

Dalecarlia Arbetmiljö

Regler vid snöskottning från tak

Snöskottning
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

Att jobba på hög höjd medför alltid ökade risker, att jobba på tak är inget undantag. Men något som ökar dessa risker avsevärt är att jobba på tak under vintertid. Snö, is, blåst och kyla gör jobbet både jobbigare och farligare. Men ändå sker det mycket fusk med skyddsanordningar under vid dessa förhållanden. Oftast beror det på okunskap, annars beror det på slarv, stress men även ekonomiska aspekter. Men säkerheten ska man aldrig kompromissa med. Använd alltid fallskyddsutrustning vid takskottning från tak och arbeta aldrig ensam.

Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3

Ett vanligt takjobb vintertid är att skotta snö. Detta gör man såklart för att minska snölasterna för att minimera risken för att taket rasar in, eller att snön rasar från taket på människor eller saker nedanför. När det gäller att skotta tak åt en arbets- eller uppdragsgivare så gäller Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De föreskrifter som är aktuella i detta fall är föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbeten. Även om man inte jobbar i byggnads- och anläggningsbranschen omfattas arbetet ändå av vissa paragrafer i föreskrifterna. Om det bara är snöskottning så räknas arbetet inte som ett byggnads- och anläggningsarbete, och kräver därmed ingen BAS P/BAS U eller arbetsmiljöplan.

Arbetsgivaren bedömer vilka skyddsanordningar som behövs

Arbetsgivaren avgör, med stöd från riskbedömningen för arbetet och gällande föreskrifter, vilka skyddsanordningar som krävs för arbetet. Riskbedömningen ska utföras enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska därmed föregås av en undersökning av arbetsförhållandena. Därmed ska taket undersökas innan arbete påbörjas. Man behöver undersöka säkerhetsanordningarna för förankring av fallskydd, man behöver veta om det finns takfönster eller partier med dålig bärighet, där man kan trampa igenom.

I normala fall krävs lina och fallskyddssele (alltså godkänd helsele och inte klättersele). Vid snöskottning behöver det vara minst två personer som utför arbetet. Arbetet får inte utföras som ensamarbete och ofta behövs även en vakt nedanför som varnar förbipasserande. Följs inte föreskrifterna så kan en som arbetar med snöskottning på tak bli belagd med en sanktionsavgift på minst 40 000 kr.

Vi hjälper er

För att få använda personlig fallskyddsutrustning krävs att personen har kunskap kring regler och hur utrustningen ska användas. Se gärna våra fallskyddsutbildningar för att säkra upp kunskapen.

Personligt fallskydd

Personligt fallskydd ONLINE

Vi hjälper er såklart även med undersökning och riskbedömning av arbetet om ni så önskar. Våra kontaktuppgifter hittar du till höger, eller längs ner på sidan om du använder mobiltelefon.

För mer information kring snöskottning på tak, läs gärna Arbetsmiljöverkets broschyr ”Säkrare snöskottning på tak” (ADI 660).

Telefon
070-798 26 53

Postadress
Dalecarlia Arbetsmiljö AB
Befälsgatan 3
784 63 Borlänge

Besöksadress
Solbrinken 16
Borlänge