Dalecarlia

Vibrationer ONLINE

Rea!

Vibrationer ONLINE

Den här utbildningen ger dig rätt utbildning och kunskap för att vara medveten om riskerna kopplat till vibrationsexponering. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

950 kr

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.

Utbildningen riktar sig till alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon. Deltagare måste vara minst 18 år och ha god förståelse i det svenska språket.

Efter genomförd utbildning om vibrationer med godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren.

Deltagare i kursen får lära sig om:

  • Vad riskerna i samband med
    vibrationsexponering kan innebära
  • Hur riskerna minimeras
  • Tekniska hjälpmedel
  • Effekten av att minska vibrationsnivån
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera
    exponeringen för vibrationer
  • Underlag till riskbedömning