Dalecarlia

Truck grundutbildning

Truck grundutbildning

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som använder en truck ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. I praktiken betyder det att du ska ha genomgått utbildning med teori och körträning, enligt de riktlinjer, TLP10, som arbetsmarknadens parter har tagit fram.

Truck grundutbildning erbjuds endast som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för offert!

Begär offert

Eftersom  en stor del av olyckorna med truck orsakas av outbildade tillfälliga förare gäller kravet på utbildning också dem som kör truck tillfälligt under en kortare period, till exempel sommarvikarier.

Deltagaren skall efter fullföljd och godkänd utbildning ha de kunskaper och färdigheter som krävs för godshantering med truck, samt kunna tillämpa gällande säkerhetsbestämmelser och hanteringsföreskrifter. Hos oss får du en utbildning som uppfyller TYA:s och arbetsgivarnas krav och förväntningar.

Grundutbildningen gäller trucktyperna A1-A4 samt B1, som är de vanligast förekommande trucktyperna. Efter fullföljd och godkänd utbildning erhålles intyg och truckförarbevis.

Innehåll:

  • Trafikbestämmelser
  • Truckens konstruktion
  • De vanligaste trucktyperna
  • Truckens arbetssätt
  • Stabilitet och belastningar
  • Material- och godshantering
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
  • Hantering av farligt gods

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.