fbpx

Dalecarlia

Dalecarlia Arbetsmiljö

Allmän ställningsutbildning ONLINE

Allmän ställningsutbildning ONLINE

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken i byggbranschen och det beror till stor del på bristfällig kunskap bland byggarbetare och arbetsledare. Detta är ett av skälen till att en ställningsutbildning är nödvändig.

2200 kr

Grupprabatter tillämpas, välj ett datum för att se pristabell.

Enligt lag så måste den som bygger, förändrar eller river en ställning ha dokumenterad utbildning på detta. Även arbetsledare eller personer som övervakar arbetet har samma krav på utbildning. Företag som bryter mot kraven på utbildningsbevis kommer att drabbas av sanktionsavgifter vid inspektion av Arbetsmiljöverket.

Deltagare i kursen får lära sig om:

 • Regler och föreskrifter
 • Fallskydd på ställning
 • Riskbedömning
 • Montering av ställning
 • Förankring
 • Kontroller
 • Nedmontering

Målsättning med kursen

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren ha kunskap om:

 • Lagar och föreskrifter
 • Montera och demontera ställning på säkert sätt
 • Riskbedöma arbetet på arbetsplatsen
 • Utföra egenkontroller på ställning