Dalecarlia

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det finnas beredskap och rutiner för att hantera de risker som behövs med hänsyn till den aktuella verksamhetens art. Det är den som är ansvarig på verksamheten som har i uppgift att se till att det finns relevant utbildning för att leva upp till detta.

I samband med utbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare erbjuder vi hjärtstartare till kraftigt reducerat pris. Kontakta oss för bokning och mer information.

Utbildningen ger grundkunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) och användande av hjärtstartare för vuxna.

Våra instruktörer som jobbar med utbildning inom Vuxen-HLR med hjärtstartare är certifierade av Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning (HLR-rådet). Våra kurser följer därmed HLR-rådets riktlinjer.

kedjan som räddar liv

Vi genomför lämpligast utbildningen på ert företag, eller på annan överenskommen plats.

I dagsläget erbjuder vi enbart kurser till grupper på 4-12 personer. Önskar ni utbilda fler personer så kan vi erbjuda ytterligare utbildningstillfällen till rabatterat pris.

Varje kurstillfälle omfattar ca 2-2,5 timmar och innehåller både teori och praktik, med störst fokus på det senare. HLR-Rådet rekommenderar att denna utbildning görs, helst en gång per halvår, men minst en gång per år.

Deltagare i kursen får lära sig:

  • HLR
  • Använda en hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Varje deltagare kommer att få öva på en egen HLR-docka under hela kursen samt erhålla ett digitalt kompetenskort i Vuxen-HLR efter genomförd kurs.

Målsättning med kursen

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  • Utföra HLR med god kvalitet
  • Starta hjärtstartaren och följa instruktioner
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.

Vuxen-HLR ges endast som företagsanpassad utbildning.

Pris från:
361 kr* per person exkl. moms

Antal grupper (4-12 deltagare) Pris per grupp
1 st
4 999 kr
2 st
8 999 kr
3 st
12 999 kr

Eller ring 070-798 26 53