Dalecarlia

Fallskyddsutbildning

Alla arbetare som jobbar på höjder över två meter måste ha tillräcklig kunskap om vilken fallskyddsutrustning som ska användas. En stor del av olyckorna på byggarbetsplatser är fallolyckor som även är de vanligaste olyckorna i branschen med dödlig utgång. En stor del av dem beror på okunskap, samt bristande rutiner och utbildning.

I Arbetsmiljöverkets AFS 1993:3, Byggnads- och anläggningsarbete, står det att om fallskydd saknas och arbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, riskerar arbetsgivaren vid inspektion en sanktionsavgift på minst 40 000 kr (2022).

Varje kurstillfälle omfattar en heldag och vänder sig till arbetsledare och de som ska jobba på höjd som överstiger 2 meter. Utbildningen kan skräddarsys efter ditt företags behov. Efter genomförd fallskyddsutbildning med godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren.

Deltagare i kursen får lära sig om:

  • Lagar och föreskrifter
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Fallskyddssystem
  • Vad händer vid ett fall?
  • Arbetsplanering
  • Räddningsplan
  • Förankring
  • Skötsel, förvaring och underhåll
  • Kontroll och tillsyn
  • Praktiska övningar

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.

Pris från:
1.399 kr* exkl. moms
Antal deltagare Pris per person
1-2 st
2 199 kr
3-4 st
1 899 kr
5-9 st
1 599 kr
10+ st
1 399 kr

Eller ring 070-798 26 53

Inbokade kurstilllfällen: